KORONER ARTER HASTALIĞI

Koroner Arter Hastalığı (KAH) tüm dünyada en yaygın görülen kalp hastalığıdır ve kalp krizinin temel nedenidir. Vücuttaki doku ve organların ihtiyacı olan besin ve oksijen kan dolaşımı yoluyla iletilir. Kalbin kendi dokularının ihtiyacı olan besin ve oksijen de üzerindeki koroner arterler ve bu arterlerden çıkıp kalp dokusunun içine yayılan binlerce kılcal damar tarafından sağlanır.

Koroner arter hastalığı, kalbi besleyen koroner arterlerin, içinde oluşan plaklar nedeniyle kısmen ya da tamamen tıkanıp oksijen ve besin taşıyan kanın kalp kasına iletilememesinin neden olduğu bir kalp hastalığıdır.

Nedenleri;

Temel nedeni aterosklerozdur. Yağ, kolesterol, kalsiyum ve kan içindeki katı parçacıkların birleşip birikmesiyle oluşan ve damar duvarına yerleşen mumsu yapıdaki plaklar zamanla sertleşir ve damarı daraltmaya başlar.

Plak, kalp kasına giden kan akışını ciddi oranda azaltacak kadar büyüdüğünde yeterli besin ve oksijen almayan hücreler ölmeye başlar. Buna iskemi denir. Kalp kası yeterince kan alamadığında, göğüste bir sıkışma , yanma ve ağrı hissedilmeye başlanır. Angina olarak adlandırılan bu rahatsızlık hissi koroner damarlarınızda ciddi daralmalar olduğunun işaretçisidir.
Uzun süre yeterli kan alamayan kalp kası zamanla zayıf düşer. Bu durum kalp büyümesi, kalp yetmezliği, ritim bozukluğu gibi durumlara neden olabilir.

Ana koroner arterlerde gerçekleşen daralmalar ciddi boyutlara ulaşıp kan akışını büyük ölçüde ya da tamamen engellediğinde kalp krizi gerçekleşir. Bazen de bu plaklar ciddi bir darlık oluşturmasalar bile, yerinden kopup ani bir tıkanmaya yol açabilir. Ani ölümlere yol açan kalp krizlerinden genellikle ana koroner arterlerde gerçekleşen bu tip tıkanmalar sorumludur.

Belirtiler;

Koroner arter hastalığının gelişmesi yıllar alabilir. Hastalık önemli derecede ilerleyinceye kadar herhangi bir belirti fark etmeyebilirsiniz. Genellikle belirtiler hissedilmeye başladığında darlık kan akımını etkileyecek düzeye gelmiş olur.

Nefes Darlığı
Çabuk Yorulma
Göğüs ağrısı (anjina)
Göğüste baskı hissi