Tanı Yöntemleri


Kalp ve damar hastalıklarının teşhisinde bir dizi laboratuvar testi ve görüntüleme yönteminden faydalanılır. Gelişen teknolojiyle birlikte bu tanı yöntemleri de geliştirilmektedir. Hastanın şikayetleri, aile öyküsü, risk faktörleri ve fizik muayene bulguları tanı yöntemlerinden çıkan sonuçlarla birlikte değerlendirilerek en doğru teşhis konur. Kalp ve damar hastalıklarının teşhisinde kullanılan testlerin en yaygın olanları şunlardır.


Kan Testleri

Kalp hastalıkları yönünden risk faktörlerini saptamak ve kalp krizi anında tanı koymak için laboratuvar testleri kullanılır. Kalp ve damar hastalıkları için yapılabilecek pek çok kan testi bulunmakla birlikte sıklıkla yapılanlar şunlardır. Takip amacıyla yapılan testlerin en yaygınları kanda bulunan yağ, kolesterol ve lipid bileşenlerinin kandaki düzeylerinin ölçülmesidir. Ayrıca diyabet takibi için kan şekeri ve glikozile hemoglobin ( Hba1c) ölçülür.

Devamı..

EKG (Elektrokardiyografi)

Kısaca EKG olarak bilinen elektrokardiyografi, kalbin elektriksel aktivitesini kaydeden basit ve ağrısız bir testtir. Kalp hastalıklarının tanısında en yaygın kullanılan testtir. Cihaza bağlı birkaç elektrot hastanın, göğsüne yapıştırılır ya da tutturulur. Cihaz, sadece kalp hareketlerini bir grafik kağıdına kaydeder, vücut içine elektrik göndermez.

Devamı..

Anjiyografi (Kateterizasyon)

Anjiyografi (kateterizasyon), invaziv girişim gerektiren ve damarların içinin görüntülenmesini sağlayan bir testtir. İşlem kasıktan ya da el bileğinden yapılabilir. Anjiyografi tanı koymak için yapılan bir testtir. Kateterizasyon (anjiyografi) işlemi görüntülenecek bölgeye göre adlandırılır. Kalbin görüntülenmesi için yapılan anjiyografi işlemi koroner anjiyografi, kol ve bacak gibi uzuvların damarları görüntülecekse periferik anjiyografi ve boyun damarı (karotis arter) görüntülenecekse karotis anjiyografi olarak adlandırılır.

Devamı...

EKO (Ekokardiyografi)

Bu test, ses dalgaları kullanılarak kalbin hareketli bir resminin oluşturması yöntemidir. Ekokardiyografi direk olarak kardiyoloji uzmanı tarafından yapılan bir testtir. Uygulanma şekillerine göre birkaç tip ekokardiyografi bulunur. Bunlar;
Transtorasik Ekokardiyografi
Transözofajiyal Ekokardiyografi ( TEE EKO )
Stress Ekokardiyografi
Intravascular Ultrasound ( IVUS )

Devamı...

EFOR Testi

Bu test, kalbin efor altında nasıl çalıştığını gözlemlemek için yapılır. Test sırasında hasta, göğsünüze EKG elektrotları bağlı bir halde bir koşu bandı üzerinde yürürsünüz. Bu sırada cihaz kalbin aktivitesini kaydeder. Aynı zamanda kolunuza bağlı manşon ile belirli aralıklarla tansiyon ölçümüz yapılır.

Devamı...

Holter Testi

Holter cihazı, kullanılan izleme türüne bağlı olarak kalbin aktivitesini (EKG) 24 ila 48 saat veya daha uzun süre sürekli olarak ölçen ve kaydeden, pille çalışan taşınabilir bir aygıttır. Cihaz küçük bir fotoğraf makinesi boyutundadır. Holter cihazına bağlı elektrotlar vücudunuza yapıştırılır. Günlük faaliyetleriniz boyunca EKG'nizi ya da kan basıncınızı kaydeder. Ritim takibi için takılmışsa ritim holteri, kan basıncı takibi için takılmışsa tansiyon holteri olarak adlandırılır.

Devamı...

Myokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Koroner BT Anjiyografi


Kardiyak MR


Venöz ve Arteriyel Doppler Ultrasonografi