Uygulanan Tedaviler ve Ameliyatlar


Günümüzdeki teknolojik gelişmeler kalp ve damar cerrahisinde tedavi yaklaşımlarını da değiştirmektedir. 20 yılı aşkın tecrübemizin yeni gelişmelerle sentezlendiği bireye özgü tedavi yaklaşımları ile her hastamıza uygun tedavi seçeneklerini sunmaktayız. İyi bir iletişimin teşhis ve tedavide oynadığı anahtar rolün bilincinde bir yaklaşımı benimsiyoruz.

Atan Kalpte Koroner Bypass

Koroner Arter hastalığı diğer yöntemlerle tedavi edilemeyecek düzeye geldiğinde koroner bypass operasyonu önerilir.

Devamı...

Kalp Kapak Tamirleri ve Değişimleri (Replasman)

Kalp kapaklarında, kalbin kan pompalama yeteneğini etkileyen düzeyde fonksiyon ve yapı bozukluğu olması durumunda kapak onarımı veya değişim gerekir.

Devamı...

Karotis Endarterektomi

Karotis endarterektomi, karotis arterlerin (şah damarı) içinde oluşan plakları çıkarmak için yapılan cerrahi işlemdir.

Devamı...

Anevrizma Ameliyatları

Aort anevrizması, vücudun en büyük arteri olan aort damarının duvarında zayıflamaya bağlı balonlaşmadır. Belli değerlerin üzerine çıktığında yırtılma riski vardır.

Devamı...

Endovasküler Girişimler

Ana kan damarları vasıtasıyla vücudun birçok bölgesine erişmek için tasarlanmış minimal invaziv bir ameliyat şeklidir.

Devamı...

Periferik Arter Bypass

Cerrahi prosedür, atardamarın tıkalı bölgesini bypass etmek için vücudunuzdan alınan bir damar (otojen safen ven) veya bir sentetik greft (yapay damar) kullanmayı içerir.

Devamı...

Minimal Invaziv Cerrahi

Minimal invaziv cerrahi, vücut dokularında en az hasar oluşturması hedeflenerek ameliyatın küçük kesiler kullanılarak yapılması yöntemidir.

Devamı...

Kalbiniz Hayatınızdır....