ENDOVASKÜLER GİRİŞİMLER

Endovasküler girişimler kelime anlamıyla damar içi girişimler olarak tanımlanabilir. Ana kan damarları vasıtasıyla vücudun birçok bölgesine erişmek için tasarlanmış minimal invaziv bir ameliyat şeklidir. Açık cerrahiye bir alternatif olan endovasküler cerrahi, daha kısa bir iyileşme süresi, lokal veya bölgesel anestezi, daha küçük kesiler, kalp üzerinde daha az stres gibi avantajlarıyla özellikle tıbbi koşulları açık cerrahiye uygun olmayan hastalar için avantajlı bir yöntemdir.

endovasküler-l

Anevrizmanızın endovasküler cerrahi ile tedavi edilip edilemeyeceğini belirlemek için işlem uygulanacak bölgeye bir bilgisayarlı tomografi (BT) taraması yapılır. Böylece anevrizmanın olduğu damar üzerinde ölçümler yapılır. En uygun şekil ve boyutta greft seçilir.
Günümüzde en yaygın ve gelişmiş endovasküler cerrahi şekli, aortik anevrizmaların ve diseksiyonların endovasküler onarımıdır. Bunlar içinde en yaygın uygulananı ise abdominal aort anevrizmalarındaki uygulamalardır.

İşlem bölgesel anestezi ile gerçekleştirilir. EVAR prosedüründe, kasıktaki küçük kesiler yoluyla anevrizmaya bir stent grefti (anevrizmatik bölgeye içten yerleşen ve metal tel stentlerle desteklenen bir kumaş tüp) yerleştirilir. Anevrizmaların endovasküler onarımı büyük bir kesi gerektirmez ve konvansiyonel açık cerrahi yaklaşıma kıyasla iyileşme bakımından önemli ölçüde kısadır. Bununla birlikte, tüm anevrizmalar endovasküler onarım için uygun değildir. Anevrizmanın yeri veya boyutu, stent greftin anevrizma içine güvenli bir şekilde yerleştirilmesini engelleyebilir.