MİNİMAL İNVAZİV KALP CERRAHİSİ

Minimal invaziv cerrahi vücut dokularına en az hasar oluşturması hedeflenerek ameliyatın küçük kesiler kullanılarak yapılması yöntemidir. Genel olarak, minimal invaziv cerrahinin avantajları hastanede kalış süresinin daha kısa olması, enfeksiyon riskinin ve kanamanın daha az olması, daha küçük insizyonlar (cerrahi kesiler) nedeniyle daha küçük yara izleri ve daha az ağrıdır.

Günümüzde hala çoğu kalp ameliyatı, göğüs kemiği açılması yöntemi olan sternotomi ile gerçekleştirilir. Minimal invaziv kalp cerrahisi, standart sternotomiden çok daha küçük kesilerle gerçekleştirilen (yaklaşık 2-5 cm arasında) çeşitli operasyonları kapsar.